ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN

Liên Hệ

Trung Tâm Giao Dịch SỐ 1

111 Xuân Hồng, P12, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
0902 66 91 92 - 0902 89 23 26

Phòng Dịch vụ khách hàng

0902 89 23 26

Thời gian làm việc của khối văn phòng:
  • Thứ Hai - Thứ Sáu
    • Sáng: 08h00 - 12h00
    • Chiều: 13h30 - 17h30

  • Thứ Bảy
    • Sáng: 08h00 - 12h00

  • Đối với NVKD: làm việc 24/7.

0902 66 91 92

Hỗ trợ trực tuyến